HITZALDIAK GALDAKAON 2017

Galdakao 2017.pdf

 

Kategoriak Artikuluak | Erantzunak desaktibatuta daude HITZALDIAK GALDAKAON 2017 sarreran

Askatasunaren eguna

Kepa J. Anabitarte

Askatasunaren eguna da. Orreagako bataila: 778-824. Aurreko urteetan bezala, gure arbasoen balentria omendu nahi dugu oroipenaren bitartez, garaipen haren aparteko balio politikoa azpimarratuz.

Estrategia ezin hobe baten emaitza da, IX. mendean zenbait helburu lortu zituena: antolakuntza politiko subiranoa (gaurko Estatua) sortu, garatu, instituzionalizatu eta martxan jartzea. Estatu horrek bere funtzioak erabat bete zituen XVI. mendera arte (inbasio totalitarioen hasiera); eta gaur, sarraskitua bada ere, onartua dago nazioarteko erakundeetan (NBE, eta abar); bere iraunaldia eta gaurkotasuna berresten dugu, beraz.

Historiaren interpretazio interesatuari aurre egitea, Winston Churchillek esandakoa gogoratzea, oso komenigarria da: «Historia alde batera uzten duen politikariak, beste edozer gauza egin dezake, baina politikarik ez».

Gure arbasoek merezi duten omenaldirik onena euren balore estrategikoak antzeratzea da, euren izpiritu eta ikuspegi politiko berberekin. Estrategia, baliabide eta helburuak oreka perfektuan dituen egiturazko batasuna litzateke, aldaketak eragiteko eta zentralitate politikoa lekualdatzeko ahalmena duena.

Hala ere, askatasun esparruen galera agerikoagoa da egunez egun. Estatu menderatzaileen gobernuek indarrez ezartzen duten «ideologien» inmoralitateak, defentsarik gabeko herriekiko dituzten planak jaurtitzen eta indartzen dituzte. Hona adibide bat: subjektu politiko kolektiboak ukatzen dituzte, komunitate batetik isolatua dagoen gizabanakoa politikoki ezer ez dela maltzurki ezkutatuz.

Okerrik gabe esan dezakegu arazo nazionalena dela inperialismo espainiar eta frantsesek berreskuratu ez duten kontraesan bakarra. Gaur existitzen den gatazka serio bakarra dira: Catalunya, Euskal Herria…

Aurrekoa indartuz, «lehen arazo soziala arazo nazionala da; eta arazo nazionala, batez ere, arazo soziala da».

Hori ukatzeak etorkizunean emaitza negatiboekin jarraitzea dakar, elkartzeko gai ez den herri bat garen ezkortasunean ez erortzearren, batasunik ezari leporatuz errua. Baina batasuna estrategiaren baitan dago; estrategiarik ez badago, batasuna soberan da.

Askatasuna autodeterminazioaren sinonimoa da, eta independetziarako, burujabetzarako eta subjektu politiko gisa aritzeko ate irekia. Bakarra bezala ulertu behar da; askatasuna ez dira bi edo gehiago, ez dago askatasun nazionalik gabeko norbanakoaren askatasunik, ezta norbanakoaren askatasunik gabeko askatasun nazionalik ere.

Esandakoaren azpiko edozein mailak, autonomiak, federalismoak, eta abarrek, aldaerak aldaera, ez dute herriak libre egiten dituen maila estrategikoa inoiz lortuko. Bat ezin da bat izan beste norbaitek galarazten badio.

Gure ondare guztia, materiala, ekonomikoa, paisaia, identitatea, kultura, hizkuntza, eta abar, arriskuan dago gure etorkizunaren jabe eta kudeatzaile negargarri hauekin; gu historiatik ateratzea da beraien helburu bakarra. Baina oraindik ez dute lortu!

Autodeterminazioa ez da eskubide bat, eskubidea da. Izatekotan, guztietan lehena da; autodeterminaziotik eratorriak dira beste guztiak.

Iparla argitalpenetan bildu dugun gure intelektualen lana erabiliko dugu, beraien ekarpen baliotsuen zati txiki bat aipatuz:

«Herrien nazioarteko zuzenbidea ohiturazko zuzenbidea da, NBEko kide diren estatu guztiek formalki onartua, ez eraikia. Oinarrizko zuzenbidea da, inperialismoari aurre egingo dion berehalako independentziari atxikia, baldintzarik gabekoa eta utziezina, giza eskubide guztien baldintza, eta demokrazia ororen osagaia, Herri guztiei dagokien bidezko defentsatik bereizezina, eta estatu guztien eskakizuna eta erreserba positiboa».

«Autodeterminazio eskubidea, oinarrizko eta berezko eskubide guztiak bezala, ez dago hauteskundeen menpe, gehiengo edo gutxiengo konbentzionalen menpe».

Komenigarria izango da, zentzu horretan, giza lidergo bat antolatzen ahalegintzea, klase politiko abertzalea eta gaitasuna duena, ikuspegi estrategikoduna, eta epe motzeko edo norberaren intereseko tentaldiei uko egingo diona. Masa kritiko sozial nahikoaz ari gara, Herriaz, azken batean.

Orreaga iritzi taldea Bat ponentzia indartzeko lanean dabil, nazioarteko zuzenbidean estatu bat osatzen duten hiru euskarrietan oinarriturik: herri bat, lurralde bat eta gobernu bat.

Azkenik, ideiak izatea ez da nahikoa, nahiz eta onak izan. Indar metaketarik eta baliabide materialik, batez ere finantzariorik, ez badago, ezinezkoa da estrategia eraginkor bat formulatzea. Argi dago, horretan hartu behar dugu konpromisoa.

Kategoriak Artikuluak | Erantzunak desaktibatuta daude Askatasunaren eguna sarreran

La resistencia antiimperialista de nuestro pueblo

Alots Geruzaga

Se llama imperialismo al dominio por la fuerza física de un pueblo sobre otro cuyos recursos materiales y humanos explota en su interés. La riqueza de estos países imperialistas es directamente proporcional a la explotación de los pueblos o estados que invaden. Como muestra de ello, podemos acudir al Museo de Louvre o al Museo Británico, auténticas exposiciones de todos estos saqueos; sin olvidarnos del monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Palacio de Versalles y tantos otros grandes monumentos al robo a gran escala y a la codicia desmedida.

Nuestra existencia actual y nuestra idiosincrasia (idioma, cultura, Fueros, forma de ser, etc.) sólo se explican porque creamos un estado tras las dos Batallas de Orreaga, donde detuvimos el avance del imperialismo franco, la primera vez el 15 de agosto del año 778 y la segunda en el año 824, donde además elegimos a nuestro primer jefe de estado, Eneko Aritza. Fue el Reino de Pamplona o Estado de Nabarra hasta su total invasión quien nos defendió de las constantes agresiones de los estados expansionistas.

Recordemos tres de los episodios principales del imperialismo español y francés contra Nabarra. En la Nabarra Occidental, desde Burgos, el rey invasor Alfonso VIII de Castilla sustituyó la originaria soberanía nabarra por la castellana en San Sebastián el 16 de agosto del año 1202 y en Hondarribia en 1203, cambiando su Carta Puebla de villa nabarra por la castellana, siempre bajo la amenaza armada del ejército invasor: “Si alguien actuare contra este mandato, incurre en la regia indignación y pague 1.000 aureos”.

Sobre la brutalidad de la conquista española contra la parte central de Nabarra en el año 1512 con violaciones, muertes, persecuciones sistemáticas, destrucción de sus murallas, etc., el historiador navarro Manex Goyhenetche decía que “Nabarra fue el primer laboratorio de observación y aplicación del maquiavelismo”.

En 1620 el rey Louis XIII de Francia irrumpió a sangre y fuego en los Estados soberanos del Beárn y en el Estado de Nabarra, reducido a la actual Baja Nabarra. Comentaba con una fábula el historiador coetáneo a los hechos André Favyn en su libro Histoire de Navarre: “Los lobos aconsejaron a las ovejas que, para vivir juntos en amistad habitual, estas les tenían que entregar sus perros, y, una vez estos estrangulados, dieron buena cuenta de las ovejas”.

La conquista de Nabarra no fue más que violencia imperialista que contraviene cualquier derecho internacional, como demuestran la necesidad de falsificar bulas papales que la justificasen frente al resto de reinos cristianos, así como los testamentos de Alfonso VIII y de su hijo Fernando III de Castilla, donde prometía devolver la Nabarra Occidental a sus legítimos reyes; del mismo modo que los testamentos de los primeros reyes de España pedían a sus descendientes revisasen la “legitimidad” de su conquista, pues sabían que no fue más que un acto de brutalidad imperialista y de codicia, testamentos del muy católico Fernando II el Falsario, el de su nieto el emperador Carlos I y el de su biznieto Felipe II. En la Nabarra continental, el testamento de Enrique III, que separaba Nabarra de Francia, fue ignorado por su hijo Louis XIII de Francia, el cual impuso su voluntad anexionista al pueblo vasco mediante la fuerza de su ejército contra el derecho legítimo emanado de las Cortes o Estados Generales de Nabarra, que le negó tal autoridad pero que nada pudo hacer ante la superioridad bélica francesa.

El imperialismo como crimen contra la humanidad no caduca. Recordemos que se considera crimen de lesa humanidad o contra la humanidad “el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra”. Todos estos crímenes contra la humanidad han sido practicados por los imperialistas contra nuestro pueblo por el hecho de serlo a lo largo de todo su territorio; no son crímenes que se dieran tan sólo durante la conquista, sino que son sostenidos en el tiempo aprovechando cualquier guerra interna o externa, dictadura o circunstancia que los haga más aceptables para el resto de estados y sus conciudadanos con innumerables ejemplos que llegan hasta el presente.

El pueblo invadido primero y colonizado después, mientras tiene capacidad, se defiende. Mientras el pueblo resiste, existe la posibilidad de ser libres y romper la violencia a la que estamos sometidos todos los días. El ejemplo de esta resistencia o legítima defensa son todas las matxinadas o revueltas populares frente a los contrafueros o las diferentes guerras forales en las que nuestro pueblo armado intentó defender lo que es suyo: sus instituciones, sus leyes consuetudinarias o Fueros, en fin, nuestra idiosincrasia, cultura e idioma propios. Durante el siglo XX hemos tenido también varios ejemplos de esta resistencia, sólo la falta de una estrategia clara pudo privarnos de la tan ansiada libertad. Hoy no somos otra cosa que la resistencia del pueblo vasco frente al imperialismo uniformador y totalitario (Nafar erresistentzia).

El estado totalitario desde su creación cambia y se transforma para adaptarse. Así, recientemente pasó del franquismo o el gaullismo en Francia a la socialdemocracia o a modelos liberales, y hará todos los cambios que necesite para subsistir, sin renunciar jamás a lo esencial: la explotación y el control absoluto de sus ciudadanos y de las riquezas naturales del territorio, contando siempre para ello con su último recurso: el uso de las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluido su ejército y sobre el que descansa su soberanía.

Somos una nación porque nos negamos a integrarnos en estos Estados Imperiales y Gran Nacionales con la suficiente resistencia como para no perder nuestras características específicas como pueblo frente a la violencia primigenia de los imperialistas, características –sin ser mejores ni peores– que nos distinguen como un pueblo diferente a los pueblos ocupantes, el español y el francés, del mismo modo que estas naciones no quieren ser alemanes, ingleses o marroquíes por ejemplo.

“A partir de la fecha en que los estados que denominamos modernos inician su desarrollo –en plena Edad Media–, los distintos territorios que integran Euskal Herria no han gozado ya de otra independencia que la que les ha conferido y garantizado el hecho de haber formado parte del Estado Nabarro, cima de nuestro proceso de institucionalización del poder político. Por ello, el Estado español y el francés han tratado –a lo largo de muchos siglos y con toda clase de medios– de acabar con el Estado nabarro sin conseguirlo del todo. La historia nos enseña que nuestra lucha continua por la libertad ha sido la lucha por la recuperación de la estatalidad que el nacionalismo español y el francés han pretendido aniquilar” (Joseba Ariznabarreta).

La resistencia organizada constituye, de una forma u otra, la pervivencia de nuestro estado, el Estado del pueblo vasco. Todo lo demás, ya sean partidos, uniones de partidos o plataformas de todo tipo para participar en las elecciones imperialistas que españoles o franceses montan para nosotros o en referéndums custodiados por éstos, por sí mismos, sólo pueden conducir a la derrota total de nuestro pueblo hasta su desaparición mediante su asimilación paulatina (el imperialismo no tiene prisa), ya que la violencia imperialista que se ejerce contra nosotros queda legitimada a los ojos del mundo por la aceptación tácita o explícita de sus fraudulentas y totalitarias elecciones totalmente antidemocráticas en nuestras tierras, pues sólo un gobierno nabarro está legitimado legalmente a convocarlas.

Solo habrá democracia en España y Francia cuando recuperemos la estatalidad, cuando podamos decidir nuestro futuro sin la imposición armada de los imperialistas y convocar nosotros las elecciones a través de nuestro gobierno. Es el derecho de autodeterminación, el primero de los derechos de un pueblo, equivalente al derecho a la vida y a la libertad de un ser humano frente a los diferentes modelos de esclavitud que nos impone el imperialismo.

La independencia, ser de nuevo un estado libre y la democracia son lo mismo para un nabarro. Sin embargo, nuestra capacidad actual para resistir contra la enorme violencia que estos profesionales del imperialismo ejercen contra nosotros es muy pequeña al estar divididos, sin una clase dirigente y una estrategia que aúne todas nuestras fuerzas.

Pedro Mariscal de Nabarra fue encarcelado en Simancas durante la conquista de la Nabarra central en el siglo XVI, los españoles intentaron bajo tortura que reconociera la legitimidad de su conquista, su figura era de un gran peso político en toda Nabarra; resistió a sus torturadores y no firmó el documento que le presentaban, siendo finalmente asesinado tras 14 años en prisiones alejadas de su patria por miedo a que su presencia incitara a levantarse de nuevo a los nabarros. Cuando le preguntaban por qué no aceptaba todas las riquezas y títulos que le daban por su traición, contestaba: “Nafarra

Kategoriak Artikuluak | Erantzunak desaktibatuta daude La resistencia antiimperialista de nuestro pueblo sarreran

ORREAGA AHAZTU DUEN HERRIA GARA

AITZOL ALTUNA ENZUNZA
ORREAGAKO KIDEA

778ko abuztuaren 15ean Orreagako Batailan euskaldunok Karlomagnoren gudaroste frankoa garaitu genuen, eta haren ondorengoak jipoitu genituen 824. urtean, berriro Orreagako malkarretan. Gure herriak gure estatua sortu zuen hortik aurrera, eta antolamendu propio bati eman zion forma estatu horren estalpean, gure lege edo foruen bitartez.

Erromatarrek «damnatio memoriae» edo memoriaren kondena zeritzana erabiltzen zuten senatuaren aginduz pertsona edo herri oso baten lekukotasuna ezabatzeko: testu guztietatik kentzen zuten haren izena, haren ohorez eraikitako monumentuak bertan behera botatzen zituzten eta inork ezin zuen ezer idatzi edo esan beragandik. Gure historiak ere «damnatio memoriae» hori jasaten du, baina ez bakarrik gure etsaiengandik.

Ikastolak berreskuratu zituzten gure gurasoek, auzolanean, bertan beren haurrak hezteko, euskaldun gisa, euskal senaz. Haietako batetik irten nintzen ni, eta ikastola berean daude gaur nire haurrak. Euskaldun jaio eta hezi ninduten, horrek markatu du gehien nire nortasuna. Baina zergatik ginen euskaldun? Hau da, nortzuk dira gure gurasoak edo arbasoak? Zeintzuk izan dira gure orain arteko bizitzaren ezagutzak, lorpenak eta porrotak? Koldo Mitxelenak esan zuen bezala, «herri honen misterioa ez da jatorria, bizirik irautea baizik».

Ikastola utzi nuenean, ez nekien erantzuna, inork ez zidan azaldu, inork ez zidan irakatsi; agian, inork ez zekien; agian, gaur ere ez dakite, berdin jarraitzen baitu gure iraupenaren misterioak. Ofizialki misterio bat da gure iragana, Espainiaren historiatik at (edo Frantziaren historiatik at) ez dugu historia edo memoria propiorik. Beraz, nekez eduki genezake nortasun propiorik. Horrela, ni ere inperialismoaren egia ofiziala onartzeko prest nengoen: baserritarrak izan ginen, gure mendi eder baina basatietan ezkutatuta bizi izan gara, zomorroak bagina bezala, beste herriengandik aparte.

Hori ez da arrazionala, ezta gure benetako iragana edo izaeraren bilakaera ere. Horregatik, gure historia ikasteari ekin nion neure kabuz, gure memoria kolektiboa berreskuratu behar nuela sentitzen nuelako. Baina lortzen nituen liburu guztiek ez ninduten asetzen. Ez zen gure historia edo memoria, gu menperatu edo menperatu nahi gintuztenenak baizik: erromatarren, godoen, frankoen, musulmanen, Gaztelaren, Akitaniaren, Frantziaren edo Espainiaren historia idazten dute gure lurretan dauden unibertsitateetatik ateratzen diren historialariek, eta hor gure herria subjektu pasibo bat besterik ez da. Gure memoria liburuetatik eta eskoletatik ezabatu dute, eta horrela oso zaila dugu etorkizun bat edukitzea inoren menpeko izan gabe.

Zergatik ez nuen gure historia nafar estatuaren ildotik harilkatzen galdetu zidan lagun batek behin. Historia bera kontatzen dut orain nire idatzietan, baina zentzua hartu du; horrela bai agertzen da gure herriaren nahia subjektu politiko gisa, gu garelako gure historiaren protagonistak. 778ko abuztuaren 15ean Orreagako Batailan euskaldunok Karlomagnoren gudaroste frankoa garaitu genuen, eta haren ondorengoak jipoitu genituen 824. urtean, berriro Orreagako malkarretan. Gure herriak gure estatua sortu zuen hortik aurrera, eta antolamendu propio bati eman zion forma estatu horren estalpean, gure lege edo foruen bitartez. Koldo Mitxelena ere konturatu zen horretaz: «Euskaldunok kanpotik zetozen inbasoreen kontra errebelatu ginelako eta frankoei eta bisigodoei ez genielako amorerik eman iraun zuen euskarak».

Bere buruari estatu bat eman dion herri zapaldu baten historia da geurea. Beraz, inbasore edo inperialista berriei amorerik emateko prest ez gaudenak gara gaurko nafarrak; Matalas zuberotar matxino eta erresistentzia-buruaren herri-kantuan esaten den bezala, «egiazko euskaldunak tirano arrotzen ohiltzeko (gure ama lurretik botatzeko)».

Horregatik, abuztuaren 15ean, Pasai Donibanen (Gipuzkoa) elkartzen gara urtero, gure herriaren erresistentzia-historia nornahiri bertan azaltzeko, han dagoen santutxoan giltzaturik aspaldi nafar batek harrizko oroitarri baten zizelkaturik hau idatzi zuelako gure memoria ezabatu ez zezaten: «Orreagara joan ginen eta Pirinio mendietara… Karlomagnoren armadaren kontra borrokatzera, frankoen erregearen kontra, gure Baskoniako herriarekin».

http://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/orreaga-ahaztu-duen-herria-gara

Kategoriak Artikuluak | Erantzunak desaktibatuta daude ORREAGA AHAZTU DUEN HERRIA GARA sarreran